• pl

Aktualności

Konferencja „Cudzoziemcy w Polsce i Europie: między integracją a wykluczeniem” – 9 grudnia 2013 r.

W dniu 9 grudnia 2013 r. w Collegium Iuridicum KUL odbyła się coroczna konferencja Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów, mająca w tym roku również charakter podsumowujący projekt.

Organizatorami konferencji był Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL.

Program konferencji

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. Milou Haggenburg z Trimbos Instituut w Holandii, która zaprezentowała wyniki badań socjologicznych bezrobotnych imigrantów mieszkających w Hadze, prof. Bohdan Rożnowski z Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL, który przedstawił psychologiczne mechanizmy adaptacji migrantów zza wschodniej granicy na Lubelszczyźnie, dr Wojciech Wciseł ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie scharakteryzował działania na rzecz integracji cudzoziemców na Lubelszczyźnie. Paula Mazurek z Instytutu na rzecz Państwa Prawa zaprezentowała wyniki badań dotyczących współpracy instytucjonalnej, realizowanych w ostatnim czasie przez Fundację, natomiast Barbara Wójcik z Instytutu na rzecz Państwa Prawa przedstawiła statystyki dotyczące abolicji w Polsce.

Drugą część Konferencji stanowiła sesja panelowa, moderowana przez ks. dr. Stanisława Grodzia z Katedry Religioznawstwa KUL, której tytuł brzmiał „Rola wiary/religii w integracji migrantów”. Udział w panelu wzięli cudzoziemcy mieszkający w Lublinie: Yulian Hofman z Ukrainy, Asseff Salloom z Syrii oraz Pastor Randy Hacker ze Stanów Zjednoczonych. Dyskusja pozwoliła na praktyczne spojrzenie na perspektywę imigrantów, problemy, z jakimi się spotykają na różnych płaszczyznach życia w Lublinie. Ostatnim punktem programu Konferencji było wystapienie dr. Tomasza Sieniowa, Prezesa Instytutu na rzecz Państwa Prawa, którego tytuł brzmiał: „Unia Europejska otwarta na imigrantów?”

W Konferencji uczestniczyły 73 osoby, w tym przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Instytutu na rzecz Państwa Prawa, Stowarzyszenia Homo Faber, Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom „Caritas”. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie!

Paula Mazurek
Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych