• pl

Aktualności

Konferencja „Cudzoziemcy w Polsce. Problemy i wyzwania” – 15 września 2009 r.
Konferencja „Cudzoziemcy w Polsce. Problemy i wyzwania”
Dnia 25 września 2009 roku miała miejsce konferencja promująca projekt Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państwa Trzecich i budżetu państwa. Konferencja była organizowana przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa i Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL.
W trakcie konferencji prezentowane były także zbiory Biblioteki Migracyjnej. Na konferencji gościliśmy m.in. przedstawicieli Policji, Straży Granicznej, Caritasu, MOPR, Centrum Wolontariatu, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta i Stowarzyszenia Homo Faber. Wśród prelegentów znaleźli się Rafał Rogala – Prezes Urzędu do spraw Cudzoziemców, dr Izabela Grabowska-Lusińska z uniwersytetu Warszawskiego – Ośrodka Badań nad Migracjami, dr Maciej St. Zięba z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Monika Prus – dyrektor departamentu prawnego MSWiA, dr Stanisław Dubaj z WSSMiKS w Chełmie i Anna Rostocka – dyrektor biura IOM w Warszawie.
Dziękujemy wszystkim z Państwa za udział w konferencji i zapraszamy do zapoznania się abstraktami wystąpień konferencyjnych, które ukażą się w III numerze Newslettera Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia. Więcej informacji nt. programu migracyjnego na portalu:www.migrant.lublin.pl
Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych