• pl

Aktualności

Jubileuszowa konferencja naukowa

W dniu 17 września 2016 r. odbyła się jubileuszowa konferencja naukowa z okazji przypadającej w 2016 roku piętnastej rocznicy powstania Instytutu na rzecz Państwa Prawa.  Temat „The Rule of Law: Reconciling Accountability and Independence of the Judiciary” nie został wybrany przypadkowo. Zaproszeni goście potwierdzili w swych wystąpieniach, że kwestia niezależności i odpowiedzialności (rozliczalności) sędziowskiej jest zagadnieniem wciąż aktualnym, mimo upływu ćwierćwiecza od rozpoczęcia demokratycznych przemian w Polsce.

O trójpodziale władzy i wynikających z niego napięciach, a także o konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sądownictwa oraz wyzwaniach stojących przed wymiarem sprawiedliwości dyskutowali przedstawiciele rządu, sędziowie, adwokaci oraz radcowie prawni. Wśród nich m. in.: min. Łukasz Piebiak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, SSN Dariusz Zawistowski – Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich oraz SSR Tomasz Zawiślak – Członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, a także przedstawiciele prawniczych think-tanków:  Grzegorz Wiaderek z Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS oraz adw. Jerzy Kwaśniewski – Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Mogliśmy też usłyszeć, jak problem ten postrzegają z międzynarodowej perspektywy: Prof. Andras Zs. Varga – sędzia Węgierskiego Sądu Konstytucyjnego  i członek Komisji Weneckiej, Prof. Andrey Boyko – były Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie, Członek Wysokiej Rady Sądownictwa Ukrainy oraz Prof. Delaine R. Swenson – Przewodniczący Rady Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa.

Oczywiście nie zabrakło urodzinowego tortu, podsumowania minionych lat oraz wspomnień w licznym gronie pracowników i przyjaciół Instytutu. Miłym akcentem były podziękowania i wyrazy uznania dla pracy Instytutu – wśród nich m. in. Medal Prezydenta Miasta Lublin za wspieranie inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa oraz podejmowanie działań służących ochronie praw człowieka, który na ręce Tomasza Sieniowa – Prezesa Instytutu na rzecz Państwa Prawa wręczył Zastępca Prezydenta Pan Krzysztof Komorski.

 

PROGRAM KONFERENCJI

DZIĘKUJEMY PANU PREZYDENTOWI KRZYSZTOFOWI ŻUKOWI ZA UZNANIE DLA NASZEJ PRACY

PODZIĘKOWANIA DLA IPP W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI 15-LECIA FUNDACJI

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych