• pl

Aktualności

Konferencja „Cudzoziemcy na rynku pracy” – 29 września 2011 r.

Dnia 29 września 2011 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się Konferencja „Cudzoziemcy na rynku pracy”, której organizatorami byli Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL.

Konferencję otworzyli ks. prof. Wiesław Bar OFMConv, Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz dr Tomasz Sieniow, Prezes Instytutu na rzecz Państwa Prawa.

W pierwszej sesji wystąpiły: prof. Krystyna Iglicka z Centrum Badań Stosunków Międzynarodowych i Uczelni Łazarskiego, Joanna Napierała z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Gracja Marcewicz z Urzędu Miasta Lublin.

Panelistami drugiej sesji byli: dr Tomasz Sieniow i Dagmara Jachacz z Instytutu na rzecz Państwa Prawa oraz Paweł Wojtasik z Katedry Prawa Unii Europejskiej KUL.

Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim uczestnikom Konferencji.

Poniżej znajduje się program Konferencji.

Program konferencji

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych