• pl

Aktualności

Konferencja „Doktrynalne podstawy i prawne uwarunkowania ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej – perspektywa międzynarodowa” – 24-25 września 2012 r.

W dniach 24-25 września 2012 r. odbyła się międzynarodowa, prawnicza konferencja naukowa „Doktrynalne podstawy i prawne uwarunkowania ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej – perspektywa międzynarodowa”, której współorganizatorem był Instytut na rzecz Państwa Prawa. Geneza konferencji wiąże się z obywatelskim projektem ustawy mającej na celu eliminację z polskiego systemu prawnego regulacji dopuszczających legalną aborcję. Pomimo tego, że w ciągu jednego miesiąca roku 2011, projekt poparło 600 000 obywateli, został on odrzucony przez parlament. Sytuacja ta skłoniła grupę prawników do podjęcia działań mających na celu integrację środowisk prawniczych, którym zależy na właściwej ochronie życia ludzkiego w okresie prenatalnym. W konferencji wzięli udział zarówno prawnicy akademiccy, jak i praktycy. Była ona miejscem refleksji nad intelektualnymi podstawami ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej, jak i wymianą praktycznych doświadczeń, które prawnicy zebrali w tej mierze na gruncie różnych systemów prawnych. Więcej informacji znajduje się na stronie www.lifeprotection.wpia.uw.edu.pl

Pobierz plakat

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych