• pl

Aktualności

Konferencja „Arbitraż i Mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie.” – 8-9 października 2004 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie”
Konferencja odbyła się w dniach 8-9 października 2004 r. We współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Umiejętności Prawniczych, Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA, Pennsylvania Bar Association\’s Labor and Employment Law Section, Jagiellonian Law Society of Pennsylvania i Baker McKenzie, Fundacja zorganizowała konferencję poświęconą arbitrażowi i mediacji w polskim prawie pracy.
Konferencja zgromadziła wielu polskich prawników, sędziów, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników, a także członków komisji opracowującej zmiany w polskim Kodeksie Pracy. Dyskutowano na temat perspektyw rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów pracowniczych w Polsce.
Poniżej prezentujemy program konferencji: 
8 października 2004 r.

11.30: Rejestracja uczestników

12.30: Otwarcie konferencji:
• Ks. Bp. Prof. Andrzej Dzięga, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
• Prof. Grzegorz Goździewicz, Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL
• Prof. Delaine R. Swenson, Katedra Prawa Amerykańskiego i Porównawczego KUL
• Charles Szymański, Esq., Przewodniczący Sekcji Prawa Pracy i Zatrudnienia Stowarzyszenia Prawników Pensylwanii
• Dr Tomasz Sieniow, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

13.00: Obiad

14.00: Sesja 1: Arbitraż i mediacja w polskim prawie pracy – wprowadzenie

 • Prof. Grzegorz Goździewicz
 • Teresa Romer, Sędzia SN
 • Artur Rycak, Sędzia SR

16.00: Sesja 2: Perspektywy zmian w polskim prawie pracy w odniesieniu do arbitrażu i mediacji

 • Prof. Michał Seweryński
 • Katarzyna Gonera, Sędzia SN

17.00: Dyskusja

9 października 2004 r.

09.00: Sesja 3: Arbitraż i mediacja w amerykańskim prawie pracy – wprowadzenie

 • Charles Szymanski, Esq.
 • Richard Goldberg, Esq.
 • Shyam Das, Esq.
 • Anthony C. Busillo, Esq.
 • James P. Valentine, Esq.
 11.00: Sesja 4: Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) w amerykańskim prawie pracy – prezentacja

13.00: Obiad

14.00: Sesja 5: Możliwości wykorzystania amerykańskich doświadczeń w dziedzinie  arbitrażu i mediacji w polskim prawie pracy  – warsztaty

16.00: Dyskusja

17.30: Podsumowanie konferencji

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych