• pl

Aktualności

Konferencja „Studenci zagraniczni w Lublinie: między integracja a wykluczeniem”
23.06.2015

Dnia 10 czerwca 2015 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Spokojnej 1 w ramach projektu „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów III” odbyła się Konferencja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz Gminy Lublin, pt. „Studenci zagraniczni w Lublinie: między integracją a wykluczeniem”. Organizatorami byli Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Lublin.

Konferencja dotyczyła umiędzynarodowienia lubelskich uczelni wyższych i związanych z tym wyzwaniami,  oraz stanowiła podsumowanie działań Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów. Składała się z sesji merytorycznej oraz panelu dyskusyjnego.

Konferencję otworzyli Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; Prof. dr hab. Artur Kuś, Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL; Dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin oraz Dr Tomasz Sieniow, Prezes Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa.

Pierwsza sesja poświęcona była  integracji studentów zagranicznych w Lublinie. Udział w niej wzięli: JM Prof. Krystyna Iglicka-Okólska, Rektor Uczelni Łazarskiego; Prof. Bohdan Rożnowski z Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL; Dr Wojciech Wciseł ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie, oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Prof. Zofia Kawczyńska Butrym, z Zakładu Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami UMCS. Sesję moderowała dr Anna Kosińska. Panel zakończyła dyskusja.

Następnie odbył się panel dyskusyjny, który otworzył Yulian Hofman z Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa, który wygłosił prelekcję na temat studentów z Ukrainy (zarówno ich problemów, jak i wyzwań związanych z ich obecnością w Lublinie). W dyskusji dotyczącej funkcjonowania studentów z Ukrainy w Lublinie uczestniczyli: Yulian Hofman; Witalij Biłyj, Konsul Ukrainy w Lublinie; Wiktoria Herun z Programu Study in Lublin, z Urzędu Miasta Lublin. Moderacją zajmował się Dr Maciej St. Zięba.

Konferencję zakończyło omówienie działalności Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów w latach 2009-2015 przez Dr. Tomasza Sieniowa.

W wydarzeniu udział wzięli także pracownicy Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa; pracownicy, studenci i absolwenci KUL; przedstawiciele Urzędu Miasta, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Straży Granicznej, Caritasu Archidiecezji Lubelskiej, Stowarzyszenia Homo Faber oraz media lokalne.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie!

 

 Konferencja zorganizowana w ramach projektu „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz Gminy Lublin

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych