• pl
 • en

Aktualności

Przyszłość polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej

Logo FIPP - na niebieskim migra3 CBEPPM_2 Logo KUL

Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną

oraz

Instytut na rzecz Państwa Prawa

wraz z grupą badawczą MIGRA-TEAM

zapraszają na konferencję

„Przyszłość polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej”

· 11 marca 2016 · Collegium Iuridicum KUL przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie ·

 

PROGRAM KONFERENCJI

09.15 Recepcja Konferencji

09.45 Uroczyste otwarcie Konferencji

Ks. prof. Piotr Stanisz, Dziekan WPPKiA KUL

Dr hab. Sławomir Łukasiewicz, Dyrektor Instytutu Europeistyki

Dr Tomasz Sieniow, członek Rady Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną, Prezes Instytutu na rzecz Państwa Prawa

 

10.00-11.15  I panel: Kryzys migracyjny – w poszukiwaniu diagnozy, moderacja dr Tomasz Sieniow (KUL) 

  Dr hab. Maciej Duszczyk (UW), Polityka imigracyjna UE – czy to już koniec?

  Dr hab. Elżbieta  Dynia (URz), Ewolucja polityki  migracyjnej UE – wnioski de lege ferenda

  Dr hab. Paweł Turczyński  (UWr), FRONTEX: 10 lat doświadczeń i perspektywy dalszej ewolucji

  Dyskusja

11.15-11.30 – przerwa kawowa

 

11.30-12.45  II panel: Kryzys migracyjny jako wyzwanie dla systemu prawnego UE, moderacja dr Wojciech Staszewski (KUL) 

  Dr Dagmara Kuźniar-Kwiatek (URz), Wspólny europejski system azylowy-założenia i perspektywy

  Dr Julia Wojnowska (UAM), Karta praw podstawowych UE jako kluczowy instrument prawny unijnej polityki migracyjnej

  Dr Katarzyna Strąk (INP PAN), Kierunki rozwoju polityki UE w dziedzinie powrotów w kontekście kryzysu uchodźczego

  Mgr Monika Szulecka (INP PAN), Wyzwania związane z kontrolą migracji w warunkach strefy Schengen – przypadek Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej

  Dr Edyta Krzysztofik (KUL), Redefinicja przesłanki porządku i bezpieczeństwa publicznego państw członkowskich w kontekście praw pobytowych uchodźców

12.45-13.00 – przerwa kawowa

 

13.00-14.15 III panel: Kryzys migracyjny – wymiar społeczno – polityczny, moderacja dr hab. Wojciech Rożnowski (KUL) 

  Dr Maciej Cesarz (UWr), Rola i znaczenie Turcji w polityce imigracyjnej Unii Europejskiej

  Dr hab. Marzena Toumi (KUL), Islamizacja czy asymilacja?

  Prof. Zofia Kawczyńska-Butrym (UMCS), Opiekuńczy kontekst procesów  migracyjnych – uwarunkowania

  Dr Wojciech Wciseł (KUL), Fala emocji. Reakcje internautów na kryzys migracyjny w 2015 roku

  Rafał Baczynski-Sielaczek (ISP), Polityka recepcji i integracji migrantów przymusowych w Polsce

Podsumowanie konferencji wraz z rekomendacjami dla działalności grupy MIGRA-TEAM

14.30 – obiad

 

Nowy-1

Konferencja współfinansowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych