• pl

Aktualności

Konferencja „Zanikające granice. Transgraniczny przepływ osób w Unii Europejskiej z perspektywy Polski i Lublina” – 15 listopada 2012 r.

Dnia 15 listopada 2012 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach projektu Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów II, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa, odbyła się Konferencja „Zanikające granice. Transgraniczny przepływ osób w Unii Europejskiej z perspektywy Polski i Lublina”. Organizatorami byli Instytut na rzecz Państwa Prawa, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Fundacja Konrada Adenauera.

Konferencję otworzyli prof. Artur Kuś, Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL, Gen. bryg. SG Jarosław Frączyk, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz dr Tomasz Sieniow, Prezes Instytutu na rzecz Państwa Prawa. Wprowadzeniem do konferencji był wykład dr Tomasza Sieniowa na temat rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Konferencja składała się  z dwóch sesji. Pierwsza poświęcona była pięcioleciu Polski w strefie Schengen. W panelu wzięli udział ppłk SG Waldemar Hołodniuk, Komendant Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, ppor. SG Marek Fila, POR Ulf Buschmann, EPHK Gerhard Adler z PNCWSGPiC z siedzibą w Świecku, dr Anna Szachoń-Pszenny, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Gen. Jozsef Bali, Land Border Sector, Frontex.

Druga sesja dotyczyła możliwości rozwoju Lubelszczyzny dzięki portowi lotniczemu w Świdniku oraz umiędzynarodowieniu studiów lubelskich uczelni. Prelegentami panelu byli Jarosław Zdrojkowski, Port Lotniczy Lublin, dr hab. Kamil Torres, II Wydz. Lekarski z oddziałem anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, dr Stanisław Dubaj, Prodziekan Wydziału Politologii, Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, dr hab. Artur Kuś, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz mgr Agnieszka Parol, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Poniżej szczegółowy program.

Program konferencji

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych