• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Fundusz Pomocy Pomagającym

W ramach Funduszu Pomocy Pomagających otrzymaliśmy dotację od Fundacji im. Stefana Batorego na przygotowywanie stanowisk na temat detencji cudzoziemców i prowadzenia spraw uchodźczych w Polsce dla organów migracyjnych państw UE i/lub prawników reprezentujących cudzoziemców w postępowaniach azylowych.

Poniżej przedstawiamy zakres pomocy prawnej, jaką świadczymy wobec osób z granicy polsko-białoruskiej:  

 1. podejmowanie prób zwolnienia cudzoziemców ze strzeżonych ośrodków poprzez sporządzanie wniosków o zwolnienie, pism przyjaciela sądu i zażaleń na postanowienia sądów
 2. reprezentowanie tych osób w postępowaniach uchodźczych i powrotowych w Polsce;
 3. przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przypadku ostatecznych decyzji administracyjnych;
 4. występowanie w wyselekcjonowanych sprawach do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w przypadku arbitralnej detencji po wyczerpaniu krajowych środków odwoławczych;
 5. składanie wniosków o zadośćuczynienie do Sądów Okręgowych w ciągu roku od zwolnienia ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców.

Ze względu na fakt, że znaczna część ze zwolnionych detencji osób wybiera opcję wyjazdu do innych państw UE, zderzają się one z problemem wtórnego przekazania do Polski na podstawie Rozporządzenia DUBLIN III.  Są one zawracane do Polski i często powtórnie kierowane do ośrodków strzeżonych. Aby temu zapobiec, osoby te zgłaszają się do nas o przygotowywanie im opinii na temat nadużywania detencji w Polsce i stronniczego prowadzenia ich spraw uchodźczych.  Stanowiska Instytutu na rzecz Państwa Prawa muszą być przygotowane w języku obcym (przeważnie j. angielski) i skierowane do organów migracyjnych państw UE lub prawników reprezentujących cudzoziemców w postępowaniach azylowych. 

Dlatego planujemy do końca 2023 roku pomóc naszymi interwencjami w 15 sprawach Dublińskich z Niemiec do Polski. Przeważnie dotyczą one rodzin, więc przewidujemy, że zakresem interwencji zostanie objętych łącznie około 45 osób. Przekazanie naszych opinii prawnych (stanowisk) będzie stanowiło wsparcie adwokatów lub organizacji niemieckich działających w obszarze pomocy prawnej. Ufamy, że nasze działania pomogą w tych indywidualnych sprawach, a także przyczynią się do generalnego zakazu przekazywania uchodźców do Polski ze względu na dostrzeżone problemy systemowe w naszym systemie recepcji osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

 

Projekt będzie realizowany w okresie: 1 lipca – 31 grudnia 2023 r.

 

Dotacja została przyznana w ramach Funduszu Pomocy Pomagającym przez Fundację im. Stefana Batorego.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych