• pl
 • en

Badania i analizy

migra-team

W ostatnich latach wzrasta w Europie zainteresowanie zjawiskiem migracji. Polska od 2004 r. jako państwo członkowskie Unii Europejskiej uczestniczy w tworzeniu Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego oraz implementowaniu wielu unijnych zasad w zakresie regulacji migracji zarobkowej. W ciągu tych 11 lat Polska doświadczyła napływu uchodźców z Federacji Rosyjskiej, Kaukazu i wielu innych państw trzecich. Byliśmy też i wciąż jesteśmy świadkami licznych tragicznych wydarzeń w regionie Morza Śródziemnego, które wpływają na kształt polityki migracyjnej UE. Powstała też i rozwija się Agencja Frontex.

Prawo migracyjne staje się gałęzią coraz bardziej rozbudowaną, a tym samym ciekawą zarówno dla badaczy jak i dla praktyków. Jesteśmy świadomi potrzeby zgłębienia zagadnień, które niesie nam dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość migracyjna w Polsce.

W ramach Programu analityczno-badawczego Instytutu na rzecz Pastwa Prawa we współpracy z Instytutem Europeistyki KUL powołana została grupa badaczy prawa i polityki migracyjnej „MIGRA – TEAM”. Grupa stanowi forum wymiany wiedzy i prezentacji wyników badań naukowych dotyczących migracji. Nie chcemy się ograniczać do zagadnień stricte prawnych, ale rozszerzyć je o perspektywę politologiczną i socjologiczną.

Zespół
Konferencje
Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie