• pl
 • en

Badania i analizy

migra-team

W ostatnich latach wzrasta w Europie zainteresowanie zjawiskiem migracji. Polska od 2004 r. jako państwo członkowskie Unii Europejskiej uczestniczy w tworzeniu Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego oraz implementowaniu wielu unijnych zasad w zakresie regulacji migracji zarobkowej. W ciągu tych 11 lat Polska doświadczyła napływu uchodźców z Federacji Rosyjskiej, Kaukazu i wielu innych państw trzecich. Byliśmy też i wciąż jesteśmy świadkami licznych tragicznych wydarzeń w regionie Morza Śródziemnego, które wpływają na kształt polityki migracyjnej UE. Powstała też i rozwija się Agencja Frontex.

Prawo migracyjne staje się gałęzią coraz bardziej rozbudowaną, a tym samym ciekawą zarówno dla badaczy jak i dla praktyków. Jesteśmy świadomi potrzeby zgłębienia zagadnień, które niesie nam dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość migracyjna w Polsce.

W ramach Programu analityczno-badawczego Instytutu na rzecz Pastwa Prawa we współpracy z Instytutem Europeistyki KUL powołana została grupa badaczy prawa i polityki migracyjnej „MIGRA – TEAM”. Grupa stanowi forum wymiany wiedzy i prezentacji wyników badań naukowych dotyczących migracji. Nie chcemy się ograniczać do zagadnień stricte prawnych, ale rozszerzyć je o perspektywę politologiczną i socjologiczną.

Zespół
Konferencje
Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych