• pl
 • en

Badania i analizy

Detencja cudzoziemców

Kluczowym obszarem zainteresowania zespołu Instytutu na rzecz Państwa Prawa jest problem zatrzymywania i umieszczania w ośrodkach strzeżonych cudzoziemców. Chodzi zarówno o osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową w Polsce, jak i pozostałych cudzoziemców, których pobyt w Polsce uznawany jest za nielegalny.

Od 2013 roku Instytut regularnie zbiera dane z sądów i organów Straży Granicznej na temat stosowania detencji i środków alternatywnych. Zaowocowało to jak do tej pory dwoma raportami z monitoringu i przygotowaniem licznych pism przyjaciela sądu w postępowaniach detencyjnych. Nasze opinie prawne przygotowywane są zwłaszcza w przypadkach gdy detencja dotyczy dzieci i osób będących ofiarami przemocy.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań na temat:

stosowania alternatyw do detencji cudzoziemców z 2016 roku

stosowania detencji wobec cudzoziemców z 2013 roku

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie