• pl
 • en

Badania i analizy

Państwo – NGOsy – Cudzoziemcy

Państwo – NGOsy – Cudzoziemcy: Monitoring wdrażania ustawowej pomocy prawnej

Celem projektu jest przeprowadzenie monitoringu stosowania polityki publicznej w obszarze zapewniania dostępu do środków zaskarżania cudzoziemcom:

1) ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub

2) będącym w postępowaniach deportacyjnych.

Obowiązek zapewnienia pomocy prawnej w obu obszarach wynika z prawa Unii Europejskiej. Kluczowymi podmiotami, na które Polska deleguje te obowiązki są NGOsy. Projekt realizowany w partnerstwie z UNHCR wzmocni organizacje działające w obszarze traktowanym z podejrzliwością przez polityków. Wykaże również mające wpływ na funkcjonowanie całego sektora zagrożenia, związane z odmową finansowania wskazanych w ustawie usług. Szczególnie istotnym obszarem analizy będzie zbadanie, czy Polska prawidłowo implementowała Dyrektywę Proceduralną 2013/32/UE oraz Dyrektywę Powrotową 2008/115/UE w zakresie zagwarantowania cudzoziemcom bezpłatnej pomocy prawnej i zastępstwa prawnego.

 

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

 

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych