• pl
 • en

Aktualności

Kick-off meeting projektu „Państwo – NGOsy – Cudzoziemcy”

31 maja 2021 na platformie Zoom odbyło się spotkanie inauguracyjne w związku z realizowaniem przez Instytut na rzecz Państwa Prawa projektu „Państwo – NGOsy – Cudzoziemcy: Monitoring wdrażania ustawowej pomocy prawnej”. W spotkaniu wzięły udział organizacje partnerskie oraz podmioty zaangażowane we wdrażanie standardu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w postępowaniach w sprawach udzielenia ochrony międzynarodowej lub zobowiązania do powrotu, które wynikają z dyrektyw Unii Europejskiej.

Spotkanie miało na celu nakreślić założenia oraz przewidywane efekty projektu, które mogą być osiągnięte dzięki współpracy z UNHCR, Urzędem do spraw Cudzoziemców , Radą do spraw Uchodźców, Komendą Główną Straży Granicznej, MSWiA i organizacjami pozarządowymi, które są wpisane na listę Szefa UDSC; Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Centrum Pomocy Prawnej im. HalinyNieć.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych