• pl

Aktualności

Wiadomości SMS w postępowaniu uchodźczym

„Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił możliwość otrzymywania powiadomień SMS dla osób oczekujących na decyzję w sprawie ochrony międzynarodowej.”

Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił możliwość otrzymywania powiadomień SMS dla osób oczekujących na decyzję w sprawie ochrony międzynarodowej w 5 językach: polskim, angielskim, ukraińskim, francuskim i rosyjskim.

Cudzoziemcy mogą teraz dostawać bieżące informacje dotyczące ich postępowania.

Poprzez wiadomości SMS, osoby te będą otrzymywać informacje dotyczące ich sprawy na każdym etapie ich postępowania. Jak podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców, komunikaty będą informować o:

W celu otrzymania wiadomości SMS należy przekazać swój numer telefonu, imię, nazwisko, obywatelstwo oraz datę urodzenia:

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

AktywniObywateleDotacje

Projekt „Państwo – NGOsy – Cudzoziemcy: Monitoring wdrażania ustawowej pomocy prawnej” jest realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych