• pl
 • en

Aktualności

Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022

Otrzymaliśmy załącznik do projektu uchwały, który określa kierunki działań polityki migracyjnej Polski w latach 2021-2022. Przedmiotem dokumentu jest: legalna migracja, nielegalna migracja, ochrona cudzoziemców, integracja cudzoziemców, migracja Polaków i europejski wymiar polityki migracyjnej. Niektóre punkty budzą niepokój, a niektóre nie wydają się być efektywne.

W przypadku legalnej migracji uważamy, że zarządzanie z poziomu centralnego procesem legalizacji pobytu nie może być w pełni skuteczne, a centralizacja obsługi klienta może jedynie pogorszyć obecną sytuację, gdzie niejednokrotnie można spotkać się np. z nieodpowiadającą infolinią.

Uważamy, że sporządzanie dodatkowych sprawozdań przez realizatorów programów integracyjnych, przysporzy jedynie więcej biurokracji w zakresie pomocy integracyjnej cudzoziemcom, przez co realizatorzy będą zmuszeni poświęcać czas na sprawozdania, zamiast skupić swoją uwagę na cudzoziemcach.

Dodatkowo założenie dotyczące zapobiegania zagrożeniom związanym z dostępem cudzoziemskich pracowników i studentów do ekskluzywnej wiedzy, technologii, obiektów istotnych z punktu widzenia państwa jest niepokojący, gdyż może to doprowadzić do dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, co nie powinno mieć absolutnie miejsca w dziedzinie nauki. Administracja rządowa powinna bardziej się angażować w programy integracyjne dla cudzoziemców, a w szczególności zwiększyć zaangażowanie finansowe. Warto rozważyć zwiększenie ofert bezpłatnych kursów języka polskiego finansowanych ze środków rządowych.

Należy również zwrócić uwagę na punkt dotyczący Karty Polaka. Ustawodawca nie powinien pozbawiać cudzoziemca tej karty ze względu na wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu, gdyż będzie to prowadzić do szerokich nadużyć w tym zakresie.

Całą naszą opinię wraz ze wszystkimi uwagami znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Nowelizowane przepisy ustawy o cudzoziemcach w wielu miejscach znacząco pogarszają sytuację prawną migrantów. Należy również zwrócić uwagę na długotrwałe postępowania w przedmiocie udzielania przez wojewodę zezwolenia na pobyt, które naruszają obowiązujące przepisy oraz na problem dostępu do rynku pracy przez cudzoziemców, będących stroną postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Uważamy, że należy skupić się na długotrwałej strategii migracyjnej, bez której krótkoterminowa polityka migracyjna nie jest efektywna.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych