• pl
 • en

Paweł Wojtasik

Vice President of the Board
Paweł Wojtasik

Paweł Wojtasik in years 2002-2007 studied Law at Faculty of Law, Canon Law and  Administration at the John  Paul II Catholic University of Lublin (KUL), which he graduated with the highest honours. He wrote  his MA thesis “Działanie w obronie społecznie uzasadnionego interesu jako okoliczność uchylająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych” under supervision of Dr J. Widło. Since 2007 he is Ph.D.  Candidate in the Department European Union Law at the John Paul II Catholic Univeristy of Lublin, where he is also  teaching EU Law.

He has been a volunteer then lawyer and the Coordinator of the Lublin Legal Aid Center since 2006. Since 2009 he sereves as an Executive Director of the Foundation. In December 2009 he has been appointed by the Foundation Council to the Board of the Rule of Law Institute.

Share


Partners and Sponsors

 • Law firm Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie