• pl
 • en

Paweł Wojtasik

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Fundacji
Paweł Wojtasik

Paweł Wojtasik

W latach 2002-2007 odbył studia prawnicze na Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia ukończył wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. W październiku 2007 r. rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL pod kierunkiem dra hab. Artura Kusia. Prowadzi ćwiczenia z prawa europejskiego na prawie, administracji oraz europeistyce. Od 1 października 2008 r. zatrudniony na stanowisku asystenta.

Swoją współpracę z Fundacją rozpoczął w październiku 2006 jako student wolontariusz udzielający bezpłatnych porad prawnych w zakresie prawa cywilnego w ramach programu bezpłatnej pomocy prawnej.

W roku 2007 był Asystentem programu „Edukacja i pomoc prawna na rzecz osób zagrożonych marginalizacją na Lubelszczyźnie”, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Koordynatorem projektu „Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych”, finansowanego przez Unię Europejską. Od stycznia do października 2008 r. był Koordynatorem projektu „Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych II”. Natomiast, od lipca 2008 r. do kwietnia 2009 r. koordynował projekt „Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych”, finansowany przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Od stycznia 2009 r. jest Dyrektorem Fundacji. W grudniu 2009 r. wybrany członkiem Zarządu, pełni w nim funkcję Wiceprezesa.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych