• pl
 • en
Voluntary return as a priority of EU return policy

Authors: Anna Kosińska, Paweł Wojtasik

This publication is the next release of the project “Support for Voluntary Returns in Lublin Region” which was conducted by the Rule of Law Institute from 1 January 2010 to 31 December 2012.

The work includes the presentation of priorities of the EU return policy, the functioning of the European Return Fund, the presentation of Polish legal regulations in the field of voluntary and forced returns and the experience gained during the project.

The publication discusses legal changes after the implementation of the “Return Directive”. As part of the project “Support for Voluntary Returns in Lublin Region” a handbook has been prepared- “Voluntary returns. Law, good practices and recommendations.”

As part of the project “Support for Voluntary Returns in Lublin Region” a publication has been prepared – “Voluntary return as a priority of  EU return policy.”

Voluntary return as a priority of EU return policy
Share


Partners and Sponsors

 • Law firm Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie