• pl
 • en
Dobrowolny powrót jako priorytet polityki powrotowej Unii Europejskiej

Autorzy: Anna Kosińska, Paweł Wojtasik

Niniejsza publikacja jest kolejnym wydawnictwem w ramach projektu „Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie”, który realizowany był przez Instytut na rzecz Państw Prawa od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

Opracowanie obejmuje przedstawienie priorytetów polityki powrotowej UE, zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów, prezentację polskich regulacji prawnych w zakresie powrotów dobrowolnych i przymusowych oraz doświadczenia z realizacji projektu.

Publikacja uwzględnia stan prawny po wdrożeniu „dyrektywy powrotowej”.

Dobrowolny powrót jako priorytet polityki powrotowej Unii Europejskiej
Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie