• pl

Aktualności

Arkusz informacyjny przygotowany w ramach FReM
26.04.2021

Zapraszamy do zapoznania się z arkuszem informacyjnym stworzonym na potrzeby cudzoziemców objętych przymusowym powrotem do kraju. Powstał on w ramach realizacji międzynarodowego projektu Forced-Return Monitoring III (FReM III), którego Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa jest jedną z organizacji partnerskich. Forced-Return Monitoring III (FReM III) jest projektem trwającym 30 miesięcy (1 grudnia 2018-31 maja 2021), współfinansowanym z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz przez państwa uczestniczące. Poza Polską biorą w nim udział: Austria, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Łotwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia, Szwecja i Szwajcaria.Bezpośrednimi beneficjentami projektu są organy/instytucje w krajach partnerskich projektu, odpowiedzialne za skuteczne monitorowanie przymusowych powrotów w myśl artykułu 8(6) Dyrektywy Powrotowej (2008/115/WE), jak również odpowiednie jednostki Frontexu. Projekt zapewnia szkolenia dotyczące prowadzenia powrotów przymusowych w państwach członkowskich dla eskorty oraz organów/instytucji monitorujących w wybranych krajach trzecich. Arkusz udostępniamy pod linkiem: https://panstwoprawa.org/…/FReM-III_Factsheet_Poland.pdf

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych