• pl
 • en

Aktualności

Erasmus + „job shadowing” 2023 r.

W dniach od 18 do 22 września 2023 r. pracownicy Fundacji, będący również związani z Sekcją Uchodźczą Kliniki Prawa KUL, wzięli udział w tygodniowych warsztatach z „job shadowingu”, które odbyły się w Berlinie, w ramach programu „Erasmus+”.

Podczas naszej wizyty w Berlinie mieliśmy przyjemność spotkać się z wieloma interesującymi osobami m.in. przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji, kościoła oraz władz uniwersyteckich, dzięki którym mogliśmy uczestniczyć w różnych wydarzeniach związanych tematyką prawa migracyjnego.

Spotkania z Przewodniczącymi berlińskich Kliniki Prawa Uchodźczego (RLC), działającej przy Uniwersytecie Humboldta, były okazją do przedstawienia obszarów zarówno ich i naszej działalności. Poruszona tematyka dotyczyła prawnej ochrony i pomocy migrantom ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców, a także sposobu organizacji pracy, szkoleń członków i przyszłych projektów. Spotkania miały charakter prezentacji, warsztatów zakończonych dyskusją.

Spotkaliśmy się z wieloma studentami związanymi z RLC Berlin, w tym z doradcami migracyjnymi, osobami związanymi z administracją, tłumaczami oraz uczestnikami kursów przygotowujących do stania się członkiem RLC. Podczas spotkania zaprezentowano nam sposób funkcjonowania RLC, w tym krztałcenia swoich członków oraz innych studentów, w konwencji street law, przez edukacje w zakresie prawa migracyjnego i międzynarodowego dotyczącego cudzoziemców.  Wydarzenie przyjęło postać prezentacji zakończoną wyminą spostrzeżeń i poglądów na temat funkcjonowania naszych organizacji.

Spotkanie ze specjalistami z zakresu procedury dublińskiej pozwoliło nam lepiej zrozumieć zachodnią perspektywę implementowanego systemu dublińskiego. Podczas spotkania wymienialiśmy się doświadczeniami pracy na granicy polsko-białoruskiej. Spotkanie miało postać dyskusji moderowanej przez przedstawiciela RLC Berlin.

W warsztaty zaangażowana była również organizacja “Wir Packen’s an”, której przedstawiciel jest ekspertem w dziedzinie prawa migracyjnego zajmującym się również koordynacją doradztwa w zakresie aresztu deportacyjnego. Wśród uczestników znalazł się również przedstawiciel berlińskiego kościoła dla Cudzoziemców, który przedstawił nam właściwą dla niemieckiej kultury – instytucje azylu kościelnego. Spotkanie miało postać prezentacji zakończonej dyskusją.

Podczas spotkania z Dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Humboldta mieliśmy możliwość opowiedzenia o naszej działalności i perspektywach współpracy na płaszczyźnie fundacyjnej jak i uniwersyteckiej. Dziekan podzielił się doświadczeniami współpracy między ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce oraz przynależącymi do nich Klinikami. Spotkanie miało postać dyskusji zakończonej wnioskami co do istoty problemu.

Podczas zwiedzania wydziału i uczelni zastanawialiśmy się nad możliwością organizacji seminarium na temat prawa migracyjnego, które mogłoby wykorzystać dostępność zasobów edukacyjnych.

Spotkanie z założycielami RLC Berlin i RLC Deutschland pozwoliło nam poznać historię tych organizacji oraz zrozumieć ich wkład w dziedzinę prawa migracyjnego. Dzięki temu spotkaniu poznaliśmy lepiej struktury organizacji i sposób ich funkcjonowania, które zainspirowały nas do przedstawienia ich modelu funkcjonowania członkom naszej Fundacji.

Nasza wizyta w Berlinie była owocna i inspirująca. Rozważamy możliwość współpracy z RLC Berlin oraz z pozostałymi wyżej przedstawionymi organizacjami. Spotkanie z  tak licznymi, ekspertami w dziedzinie prawa migracyjnego w tym przedstawicielami NGOsów i i władz uczelni, pomogło poszerzyć naszą perspektywę i zyskać nowe kontakty z instytucjami działającymi na rzecz praw człowieka.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych