• pl
 • en

Patrycja Gustyn

Patrycja Gustyn

Patrycja Gustyn

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Europeistyka oraz Prawa, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Z Fundacją związana od 2016 roku, początkowo jako wolontariusz w Centrum Informacji dla Cudzoziemców, następnie zatrudniona jako Asystent prawnika. Od lutego 2017 roku, uczestniczyła w klinice prawa uchodźczego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, w semestrze 2018-1019 była Sekretarzem Sekcji. Zatrudniona na stanowisku Doradcy Integracyjnego w projekcie Lubelska Koalicja na rzecz Integracji, zaś obecnie w projekcie Lublin MigraTeam zatrudniona jest na stanowisku Prawnika Legalizacyjnego.

Zainteresowania: prawo bioetyczne, prawo międzynarodowe publiczne i prywatne, prawo cywilne.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych