• pl
 • en

Aktualności

Integracja i recepcja studentów zagranicznych studiujących w Lublinie

W okresie wrzesień 2019 r. – listopad 2019 r. Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa (dalej: IPP) zrealizowała projekt pt. Integracja i recepcja studentów zagranicznych studiujących w Lublinie współfinansowany ze środków otrzymanych od Miasta Lublin. Beneficjentami projektu zostało 514 studentów zagranicznych oraz społeczeństwo przyjmujące, czyli mieszkańcy Lublina uczestniczący w zorganizowanych wydarzeniach. W ramach projektu przeprowadzono spotkania informacyjne „Witaj PL”, w ramach których poruszano podstawowe zagadnienia dotyczące pobytu w Lublinie, czyli m.in. wyrobienie numeru PESEL, pobyt czasowy, przedstawienie polskiego porządku prawnego, etc. Spotkania przeprowadzono w formie warsztatów integracyjnych w pięciu szkołach wyższych na terenie Lublina. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony studentów, o czym świadczy ilość kierowanych do pracowników IPP pytań oraz duża frekwencja podczas spotkań (Politechnika Lubelska – 111 os., WSPA – 2 spotkania – 38 os. oraz 54 os., WSSP – 83 os., KUL – 13 os., UMCS – 42 os.).
Zorganizowano także wydarzenia integracyjne, w których uczestniczyli zarówno studenci zagraniczni jak i mieszkańcy Lublina. Beneficjenci brali dział w następujących wydarzeniach: Gra miejska – 22 os., Spotkania Orientacyjne – 3 spotkania – 8 os., 21 os. oraz 16 os., Grill integracyjny – 79 os., Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego – 10 os., Zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej – 35 os., Koncert talentów – 49 os. oraz Międzynarodowy turniej piłki nożnej – 61 os.
Przy realizacji projektu w działalność IPP zaangażowano także trzech wolontariuszy, którzy wspierając zespół fundacji uczestniczyli w przygotowaniu i organizacji wyżej wspomnianych działań. Łączny wymiar zaangażowania wolontariuszy w tym okresie wyniósł 90 godzin.
Dziękujemy wszystkim za aktywny udział!

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Lublin

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych