• pl
 • en

Aktualności

Kurs języka polskiego – przyjmujemy zgłoszenia

Zapraszamy do udziału w kursie języka polskiego.

Pragniemy poinformować, iż w ramach projektu Lublin MigraTeam planujemy również zorganizowanie grupy przygotowującej do egzaminu znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1, który uprawnia do ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego lub o uznanie za obywatela polskiego.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2020.
Zajęcia: 2 razy tygodniowo (60 godzin)
Planowany przebieg zajęć: wrzesień-grudzień 2020 (godziny popołudniowe/wieczorne)

Koszt całkowity: 300 PLN za osobę (w tym wszystkie koszty m.in. zakup podręczników, przerwa kawowa, etc.)

Wymagana frekwencja: min. 80%

Miejsce spotkań: Biblioteka Migracyjna Instytutu na rzecz Państwa Prawa (ul. Chopina 14 – III piętro).

Przed rozpoczęciem kursu należy przystąpić do testu kwalifikacyjnego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: POLSKA@panstwoprawa.org

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie