• pl
 • en
 • rosyjski

Aktualności

Legal aid project Report – link
02.01.2024

Legal aid project Report - link

“Access to State-Funded Legal Assistance in Asylum And Return Procedures in Poland”

W latach 2021-2023 Instytut na rzecz Państwa Prawa wspólnie z przedstawicielstwem UNHCR w Polsce dokonał monitoringu dostępu cudzoziemców do pomocy prawnej w trakcie ubiegania się o ochronę międzynarodową oraz w postępowaniach powrotowych. Państwa UE zobowiązane zostały do zapewnienia migrantom dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) w postępowaniach odwoławczych. Obowiązek ten wynika z przepisów Dyrektywy Proceduralnej 2013/32/UE oraz Dyrektywy Powrotowej 2008/115/WE. Opublikowany raport z monitoringu przetłumaczony na j. angielski dowodzi, że Polska nie zapewnia dostępu do skutecznego środka prawnego w postępowaniach powrotowych. Ponadto wprowadzenie w 2016 roku systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w postępowaniach odwoławczych przed Radą do Spraw Uchodźców nie doprowadziło do wzrostu liczby decyzji pozytywnych wydawanych przez ten Organ.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych