• pl

Aktualności

Migracja i Integracja – ważne miejsca i kontakty

Przedstawiamy Państwu kolejną, przygotowaną w ramach projektu Centrum Informacji dla Cudzoziemców broszurę, traktującą o ważnych miejscach związanych z integracją cudzoziemców. Jest to krótka informacja o instytucjach zajmujących się tematyką migracyjną oraz integracją cudzoziemców na terenie miasta Lublin. Jej celem jest również wskazanie niektórych przydatnych kontaktów, jak np. instytucji prowadzących bezpłatne kursy języka polskiego, instytucji miejskich  oraz organizacji pozarządowych świadczących wsparcie na rzecz cudzoziemców. Broszura dostępna jest w trzech wersjach językowych: angielskiej, polskiej oraz ukraińskiej.

Zachęcamy do pobierania oraz zapoznania się z szeroką ofertą integracyjną naszego miasta.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych