• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Dotacja Instytucjonalna

Dotacja została przyznana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach wspierania mniejszych organizacji pozarządowych.

W ramach Grantu będziemy dofinansowywać działa związane z:

– świadczeniem pomocy prawnej migrantom i uchodźcom (szczególnie tym przebywającym w Ośrodkach);

– poprawą komunikacji z darczyńcami;

– rozwojem zespołu Fundacji;

– pozyskiwaniem nowych źródeł finansowania naszej Fundacji.

Finansowanie zostało przyznane na okres 12 miesięcy. Rozpoczęło się 1.02.2018 r., a zakończy się 31.01.2019 r.

 

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych