• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Forced-Return Monitoring III

Forced-Return Monitoring III (FReM III)  jest projektem trwającym 30 miesięcy (1 grudnia 2018-31 maja 2021), współfinansowanym z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz przez państwa uczestniczące.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są organy/instytucje w krajach partnerskich projektu, odpowiedzialne za skuteczne monitorowanie przymusowych powrotów w myśl artykułu 8(6)  Dyrektywy Powrotowej (2008/115/WE), jak również odpowiednie jednostki Frontexu. Projekt zapewnia szkolenia dotyczące prowadzenia powrotów przymusowych w państwach członkowskich dla eskorty oraz organów/instytucji monitorujących w wybranych krajach trzecich.

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa jest jedną z organizacji partnerskich w ramach projektu.

Główne cele projektu:

 • Wkład w funkcjonowanie unijnego systemu powrotów zgodnie z Dyrektywą Powrotową (2008/115/ WE)
 • Zwiększenie skuteczności operacyjnej i proceduralnej puli monitorów powrotów przymusowych z ramienia Frontexu
 • Zwiększenie skuteczności monitorowania powrotów przymusowych w państwach członkowskich w oparciu o szczególne potrzeby krajowe.

Szczegółowe informacje znajduję się na stronie internetowej.

Zapraszamy do zapoznania się z arkuszem informacyjnym stworzonym na potrzeby cudzoziemców objętych przymusowym powrotem do kraju.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych