• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Forced-Return Monitoring III

Forced-Return Monitoring III (FReM III)  jest projektem trwającym 30 miesięcy (1 grudnia 2018-31 maja 2021), współfinansowanym z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz przez państwa uczestniczące.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są organy/instytucje w krajach partnerskich projektu, odpowiedzialne za skuteczne monitorowanie przymusowych powrotów w myśl artykułu 8(6)  Dyrektywy Powrotowej (2008/115/WE), jak również odpowiednie jednostki Frontexu. Projekt zapewnia szkolenia dotyczące prowadzenia powrotów przymusowych w państwach członkowskich dla eskorty oraz organów/instytucji monitorujących w wybranych krajach trzecich.

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa jest jedną z organizacji partnerskich w ramach projektu.

Główne cele projektu:

 • Wkład w funkcjonowanie unijnego systemu powrotów zgodnie z Dyrektywą Powrotową (2008/115/ WE)
 • Zwiększenie skuteczności operacyjnej i proceduralnej puli monitorów powrotów przymusowych z ramienia Frontexu
 • Zwiększenie skuteczności monitorowania powrotów przymusowych w państwach członkowskich w oparciu o szczególne potrzeby krajowe.

Szczegółowe informacje znajduję się na stronie internetowej.

 

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie