• pl

Azyl, Migracja, Integracja

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej został stworzony w odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa. Oferuje on wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach ochrony praw człowieka i równego traktowania. Dotacja otrzymana przez naszą organizację pomoże w realizacji misji Fundacji w trzech obszarach: pokrycie części wkładu finansowego do nowo rozpoczętego projektu Lublin MigraTeam (współfinansowanego ze środków FAMI); pokrycie części kosztów wynajmu powierzchni przeznaczonych na działalność statutową oraz wsparcie prawnika świadczącego porady prawne w programie uchodźczym.

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej jest finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych