• pl

Azyl, Migracja, Integracja

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej został stworzony w odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa. Oferuje on wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach ochrony praw człowieka i równego traktowania. Dotacja otrzymana przez naszą organizację pomoże w realizacji misji Fundacji w trzech obszarach: pokrycie części wkładu finansowego do nowo rozpoczętego projektu Lublin MigraTeam (współfinansowanego ze środków FAMI); pokrycie części kosztów wynajmu powierzchni przeznaczonych na działalność statutową oraz wsparcie prawnika świadczącego porady prawne w programie uchodźczym.

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej jest finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie