• pl
 • en

Porady prawne

Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

 

Uwaga!

Czasowe zawieszenie dyżurów Lubelskiego Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14, 21, 28 sierpnia oraz 4 i 11 września br. dyżury Lubelskiego Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej się nie odbędą.

Zapraszamy na kolejny dyżur 18 września br. według dotychczasowego harmonogramu

 

 

Porady prawne są świadczone bezpłatnie, wyłącznie podczas dyżuru odbywającego się w poniedziałki (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od 15:00 do 16:00, w ograniczonym zakresie co do kategorii spraw z obszaru prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, prawa pracy.

Obowiązują uprzednie zapisy na porady drogą telefoniczną, pod numerem telefonu 81 743 68 00, bądź w biurze Instytutu na rzecz Państwa Prawa (ul. Chopina 14/85, Lublin).

Na najbliższy dyżur można zapisywać się od wtorku w tygodniu go poprzedzającym.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że z uwagi na ograniczony zakres co do kategorii spraw oraz zasoby czasowe działania Lubelskiego Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych, o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 13 punktach na terenie Lublina, w których pomoc ta świadczona jest przez 5 dni w tygodniu.

Wizytę można zarezerwować za pośrednictwem:- strony internetowej pod adresem: np.ms.gov.pl oraz  telefonicznie, pod numerem telefonu: 81 466 1210 (rejestracja w godzinach od 7:30 do 15:30).

Więcej informacji o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin:  https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/jak-zalatwic-sprawe/nieodplatna-pomoc-prawna/

 

Więcej o Lubelskim Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych poniżej:

Działalność poradnicza pod postacią Lubelskiego Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej funkcjonuje od lutego 2007 roku. Obejmuje świadczenie pomocy prawnej osobom niezamożnym, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z usług płatnego adwokata czy radcy prawnego. Beneficjenci Centrum to najczęściej mieszkańcy Lublina i okolic. Wynika to z faktu, iż aby uzyskać poradę prawną, należy zgłosić się osobiście do siedziby Centrum. Porady prawne udzielane są przez wolontariuszy – m.in. studentów prawa, aplikantów. Pełnią oni dyżury, podczas których świadczą pomoc prawną w ograniczonym zakresie co do  kategorii spraw z obszaru prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, prawa pracy.

W ramach Centrum pomoc prawna udzielana była corocznie kilkuset osobom niezamożnym.

Działalność Lubelskiego Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych ma na celu realizację podstawowych założeń państwa prawa. Oprócz konkretnej pomocy prawnej w jednostkowych przypadkach jego zadaniem jest podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa przez umożliwianie łatwiejszego kontaktu z osobami o prawniczym wykształceniu oraz rozwój poziomu świadczonych usług prawnych. Jako cel pośredni programu należy wskazać edukację studentów prawa i młodych prawników, którzy dzięki kontaktowi z prawem w praktyce, mają możliwość przełożenia nabytej podczas studiów wiedzy teoretycznej na realne problemy prawne.

Działalność Lubelskiego Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej jest obecnie utrzymywana wyłącznie z ograniczonych źródeł własnych Fundacji. Kontynuacja i rozwój Centrum zależą w dużej mierze od hojności darczyńców – dobrodziejów Fundacji. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie tej ważnej społecznie inicjatywy.

EWELINA MILCZANOWSKA (1979-2005)
EWELINA MILCZANOWSKA (1979-2005)

ewelina-milczanowskaLubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych, prowadzone przez Instytut na rzecz Państwa Prawa, zyskało decyzją Zarządu Fundacji Patronkę w osobie ś.p. Eweliny Milczanowskiej, (koordynatora programu poradnictwa prawnego w 2005 roku). Ewelina pochodziłą z Kraśnika.  W Kraśniku skończyła szkołę podstawową i Liceum im. Mikołaja Reja. Była prezesem – założycielem kraśnickiego koła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Działała jako wolontariuszka w Fundacji im. Brata Alberta, oraz w Młodzieżowej Sekcji Radia Plus w Lublinie. Skończyła prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W czasie studiów  spędziła również semestr na Uniwersytecie w Heidelbergu. Po studiach wyszła za mąż i wyjechała do Bochni, W 2005 roku zgodziła się wrócić do Lublina i zostać koordynatorem nowo tworzonego programu poradnictwa prawnego w naszej Fundacji. Miała wiele pomysłów na jej rozwój. Zanim udało jej się je wdrożyć, Pan zabrał ją do siebie 16 września 2005 roku. Mimo jej tak nagłego odejścia mamy poczucie, że wciąż jest z nami i wstawia się za nami z Nieba. Włożyła w pracę w Fundacji wiele serca. Naszym zdaniem ten dar procentuje również dziś. Mamy nadzieję, iż ś.p. Ewelina stanie się dla naszych młodych prawników wzorem pracy pro bono.

Reportaż Doroty Fredro-Bonieckiej ”Ewcia”

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych