• pl
 • en

Porady prawne

Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej

Działalność poradnicza pod postacią Lubelskiego Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej funkcjonuje od lutego 2007 roku. Obejmuje świadczenie pomocy prawnej osobom niezamożnym, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z usług płatnego adwokata czy radcy prawnego. Beneficjenci Centrum to najczęściej mieszkańcy Lublina i okolic. Wynika to z faktu, iż aby uzyskać poradę prawną, należy zgłosić się osobiście do siedziby Centrum. Porady prawne udzielane są przez wolontariuszy – studentów prawa oraz aplikantów. Pełnią oni dyżury, podczas których świadczą pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego (wyłączając sprawy rozwodowe), administracyjnego oraz prawa pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania spraw z poszczególnych dziedzin prawa można uzyskać w siedzibie Fundacji przy ul. Chopina 14/70, telefonicznie pod numerem: 081 743 68 00, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 lub drogą mailową: porady[at]panstwoprawa.org

W ramach Centrum corocznie pomoc prawna udzielana jest kilkuset osobom niezamożnym. Działalność Lubelskiego Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych ma na celu realizację podstawowych założeń państwa prawa. Oprócz konkretnej pomocy prawnej w jednostkowych przypadkach jego zadaniem jest podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa przez umożliwianie łatwiejszego kontaktu z osobami o prawniczym wykształceniu oraz rozwój poziomu świadczonych usług prawnych. Jako cel pośredni programu należy wskazać edukację studentów prawa i młodych prawników, którzy dzięki kontaktowi z prawem w praktyce, mają możliwość przełożenia nabytej podczas studiów wiedzy teoretycznej na realne problemy prawne.

Działalność Lubelskiego Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej jest obecnie utrzymywana wyłącznie z ograniczonych źródeł własnych Fundacji. Kontynuacja i rozwój Centrum zależą w dużej mierze od hojności darczyńców – dobrodziejów Fundacji. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie tej ważnej społecznie inicjatywy.

EWELINA MILCZANOWSKA (1979-2005)
Grafik dyżurów
Kontakt
EWELINA MILCZANOWSKA (1979-2005)

ewelina-milczanowskaLubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych, prowadzone przez Instytut na rzecz Państwa Prawa, zyskało decyzją Zarządu Fundacji Patronkę w osobie ś.p. Eweliny Milczanowskiej, (koordynatora programu poradnictwa prawnego w 2005 roku). Ewelina pochodziłą z Kraśnika.  W Kraśniku skończyła szkołę podstawową i Liceum im. Mikołaja Reja. Była prezesem – założycielem kraśnickiego koła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Działała jako wolontariuszka w Fundacji im. Brata Alberta, oraz w Młodzieżowej Sekcji Radia Plus w Lublinie. Skończyła prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W czasie studiów  spędziła również semestr na Uniwersytecie w Heidelbergu. Po studiach wyszła za mąż i wyjechała do Bochni, W 2005 roku zgodziła się wrócić do Lublina i zostać koordynatorem nowo tworzonego programu poradnictwa prawnego w naszej Fundacji. Miała wiele pomysłów na jej rozwój. Zanim udało jej się je wdrożyć, Pan zabrał ją do siebie 16 września 2005 roku. Mimo jej tak nagłego odejścia mamy poczucie, że wciąż jest z nami i wstawia się za nami z Nieba. Włożyła w pracę w Fundacji wiele serca. Naszym zdaniem ten dar procentuje również dziś. Mamy nadzieję, iż ś.p. Ewelina stanie się dla naszych młodych prawników wzorem pracy pro bono.

Reportaż Doroty Fredro-Bonieckiej ”Ewcia”

Grafik dyżurów
 
Piątek
15:30 – 17:00  Prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo administracyjne i
prawo pracy

Szanowni Państwo!
Obowiązują zapisy telefoniczne, gdyż osoby zainteresowane skorzystaniem z porad, zapisywane są na konkretną godzinę.

Zapisy na bezpłatne porady prawne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00  pod numerem telefonu 81 743 68 00.

 

Kontakt

Szanowni Państwo!
Obowiązują zapisy telefoniczne, gdyż osoby zainteresowane skorzystaniem z porad, zapisywane są na konkretną godzinę.
Zapisy na bezpłatne porady prawne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00  pod numerem telefonu 81 743 68 00.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych