• pl

Azyl, Migracja, Integracja

MigraLine

Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności od dnia 1 czerwca realizujemy projekt pt. Migra-line. Jest to 6-miesięczny projekt którego głównym celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 poprzez świadczenie telefonicznego wsparcia informacyjnego dla pracowników migrujących oraz pracodawców zatrudniających migrantów w Polsce. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów 881 91 71 71 oraz 884 00 67 74.

 

 

 

Projekt „MigraLine” jest finansowany ze środków NIW_CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

 

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie