• pl

Azyl, Migracja, Integracja

MigraLine

Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności od dnia 1 czerwca realizujemy projekt pt. Migra-line. Jest to 6-miesięczny projekt którego głównym celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 poprzez świadczenie telefonicznego wsparcia informacyjnego dla pracowników migrujących oraz pracodawców zatrudniających migrantów w Polsce. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów 881 91 71 71 oraz 884 00 67 74.

 

 

 

Projekt „MigraLine” jest finansowany ze środków NIW_CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

 

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych