• pl
 • en

Edukacja prawna i szkolenia

Młodzieżowa kampania edukacyjna na rzecz ochrony praw własności intelektualnej w internecie

W ramach projektu Fundacja przybliżała uczniom szkół średnich standardy ochrony praw autorskich, domen internetowych i praw z rejestracji znaków towarowych w Internecie.

Rozwój cywilizacji, z którym związane jest rozpowszechnienie dostępu do Internetu i łatwość digitalizacji przedmiotów prawa własności intelektualnej ułatwia z jednej strony dostęp do wielu dóbr niematerialnych. Z drugiej jednak prowadzi do powszechności naruszeń praw wyłącznych a nawet piractwa godzącego w interesy twórców.

 

Honorowy Patronat:

Dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

 

Koordynator projektu: Marzena Rzeszót (mrzeszot[at]panstwoprawa.org)

Eksperci zaangażowani w realizację projektu:

Dr Wojciech Włodarczyk, KUL

Dr Tomasz Sieniow , KUL

Okres realizacji projektu: 01.02.2007 – 30.11.2007

UNIA_EUROPEJSKA_FLAGA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie