• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Polski My Naród

Projekt adresowany jest do przybywających do Polski migrantów ze Wschodu, którzy uzyskali Kartę Polaka lub się o nią starają oraz repatriantów. Celem głównym działania jest ułatwienie integracji społecznej potomków obywateli II Rzeczypospolitej przybywających do Polski (w szczególności do Lublina) w ramach repatriacji lub korzystających z Karty Polaka (w tym również ubiegających się o nią). Zachęcamy do zapoznania się z głównymi obszarami działań wykonywanych w projekcie, które skupiają się wokół:

 1. Warsztatów „Witamy w Ojczyźnie”
 2. Vademecum Przybysza (kurs języka i kultury polskiej oraz spotkania tematyczne „Polska Niepodległa”)
 3. Doradztwie integracyjno-legalizacyjnym

Projekt „Polski My Naród” jest finansowany
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Witamy w Ojczyźnie
Vademecum Przybysza
Doradztwo integracyjno-legalizacyjne
Kontakt
Witamy w Ojczyźnie

Praktyczne warsztaty „Witamy w Ojczyźnie” skierowane są do osób zainteresowanych Kartą Polaka, posiadaczy Karty Polaka oraz do repatriantów. W 2018 oraz 2019 zorganizowanych będzie po 5 warsztatów w 4 lokalizacjach. Tematyka warsztatów dotyczyć będzie:

1. Źródła historyczne z okresu 1918-1939 dowodzące związków z polskością – Karta Polaka;

2. Karta Polaka – procedury, uprawnienia;

3. Zezwolenie na pobyt czasowy i stały w Polsce;

4. Uznanie za obywatela polskiego osób z Kartą Polaka – procedury, terminy, formularze;

5. Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce.

Vademecum Przybysza

Vademecum Przybysza to cotygodniowe spotkania w Bibliotece Migracyjnej, poświęcone wsparciu integracyjnemu przyjeżdżających do Polski osób z terenów II Rzeczypospolitej i potomków polskich zesłańców. Na „Vademecum Przybysza” składają się:

1. Kurs języka i kultury polskiej 

2. Spotkania tematyczne „Polska Niepodległa 1918- 2018: fakty z historii i kultury polskiej”

W ramach wsparcia integracyjnego uczestników projektu zachęca się do korzystania ze zbiorów Biblioteki Migracyjnej bogatej w zbiory dotyczące kwestii migracji, integracji cudzoziemców, kultury, praw człowieka, itp.

Doradztwo integracyjno-legalizacyjne

Jednym z działań projektowych jest wsparcie integracyjno-legalizacyjne przyjeżdżających do Polski w zakresie: uzyskiwania Karty Polaka, zezwoleń pobytowych, repatriacji i nabywania obywatelstwa.

Biuro jest czynne codziennie od 9 do 15.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się poprzez adres meilowy: polska@panstwoprawa.org lub dzwoniąc do biura +48 81 743 68 00.

Kontakt

Chcesz zostać naszym wolontariuszem, wziąć udział w organizowanych przez nas spotkaniach lub uzyskać dodatkową informacje? Skontaktuj się z nami pod adresem: POLSKA@panstwoprawa.org

Biuro projektu „Polski my naród”

ul. Chopina 14/70, 20-023 Lublin

Telefon: +48 81 743 68 00

Fax: +48 81 743 68 01

e-mail: POLSKA@panstwoprawa.org

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych