• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Poradnictwo prawne w sprawach zobowiązania cudzoziemców do powrotu

Projekt ma na celu zapewnienie cudzoziemcom bezpłatnej pomocy prawnej oraz doradztwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie zobowiązania do powrotu.

Głównymi założeniami projektu są m.in.:

 1. Świadczenie pomocy prawnej i informacji prawnej dla cudzoziemców, względem których prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu.
 2. Kompleksowe poradnictwo prawne, obejmujące udzielanie informacji w zakresie konsekwencji wszczęcia przez organy Straży Granicznej postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu, wyjaśnienia zasad postępowania dowodowego w sprawie, praw i obowiązków na poszczególnych etapach procedury.

Realizacja tych założeń będzie możliwa dzięki prowadzonym przez Fundację działaniom. Należy wspomnieć tutaj o:

 1. Wydaniu trzech broszur informacyjnych dla cudzoziemców w dwóch wersjach językowych (PL-RUS oraz PL-ANG)
 2. Świadczeniu bezpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Fundacji oraz podczas 24 odbywających się cyklicznie wizyt w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej i w Przemyślu.
 3. Udzielaniu wsparcia naszym beneficjentom przebywającym ośrodkach poza Lublinem również za pomocą środków porozumiewania na odległość tj. telefon, faks.

FAMI_logo_kolor

Projekt Poradnictwo prawne w sprawach zobowiązania cudzoziemców do powrotu jest współfinansowany
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa
Bezpieczna Przystań

Zespół
Broszury
Kontakt
Broszury

W ramach działań informacyjnych projektu wydane zostały 3 broszury dotyczące postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu. Treść wszystkich broszur została opracowana w dwóch wersjach językowych (polsko-angielskiej, polsko-rosyjskiej). Celem broszur jest przybliżenie cudzoziemcom będącym w procedurze zobowiązania do powrotu istoty toczącego się wobec nich postępowania, wskazanie na ich prawa i obowiązki. W czasie trwania projektu broszury będą rozdystrybuowane przez Straż Graniczną wśród osób przebywających w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców oraz korzystających z pomocy w biurze projektu.

Tematyka broszur dotyczy:

 

 

Kontakt

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

ul.Chopina 14/70, 20-023 Lublin

Tel./faks: +48 81 743 68 05

Infolinia +48 532 006 807

e-mail: return@panstwoprawa.org

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych