• pl
 • en

Poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego lub narodowości

Finansowanie: MSWiA

Czas trwania: 12 miesięcy (01/06/2006-31/12/2006)

Projekt składał się z dwóch bloków, w tym z bloku poradnictwa prawnego – udzielanie porad prawnych osobom dyskryminowanym ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowość.

Rezultaty projektu: porady prawne świadczono 50 osobom; 5 studentów nabyło doświadczenie praktyczne pracy z klientami z grupy docelowej na zasadach pro bono.

 

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych