• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Public Interest Law in Poland

Projekt finansowany przez CEE Trust, zrealizowany w okresie 01/04/2007-30/06/2008.

W 2007 roku Fundacja otrzymała grant z Trust fort Civil Society in Central and Eastern Europe na rozwój prawa w interesie publicznym w Polsce. W ramach projektu Fundacja przyznała dwa staże Monice Kucharczyk i Łukaszowi Jastrzębskiemu w celu rozwoju zainteresowań w zakresie działalności pro bono. Zwieńczeniem ich stażu była realizacja dwóch małych grantów: szkolenie studentów z zakresu klauzul wyłączających uzyskanie statusu uchodźcy dofinansowane przez UNHCR oraz organizacja wizyty 45 studentów prawa w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu. W czerwcu br. Fundacja otworzyła Centrum Informacyjne „Prawo w Interesie Publicznym”, które koordynowało program 10 szkoleń organizowanych dla studentów, aplikantów oraz pracowników Wydziału Prawa KUL. Ważną częścią projektu była konferencja międzynarodowa „Facing future challenges: Legal Education and Public Interest Law” zorganizowana w dniach 7-8 kwietnia 2008r. we współpracy z Centrum Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL, WPPKiA KUL, Kołem Naukowym Studentów Prawa oraz Pennsylvania Bar Association. Koordynatorem projektu była Marzena Rzeszót. Projekt został zakończony w 2008 roku.

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie