• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Webinaria – nowa normalność

Projekt Webinaria – nowa normalność” jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności (Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Dotacja jest przeznaczona na zakup profesjonalnego sprzętu do prowadzenia webinariów. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Restrykcje związane z COVID-19, spowodowały brak możliwości przeprowadzenia części działań przez naszą organizację oraz musieliśmy ograniczyć bezpośrednią obsługę beneficjentów naszych działań.

Przeprowadzenie webinariów w trybie online ma na celu dotarcie do cudzoziemców, którzy nie mają możliwości skorzystania z tych działań w czasach epidemii i związanej z nią izolacją społeczną.

Ponadto, realizowane przez nas seminaria dla cudzoziemców oraz spotkania robocze Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów prowadzone w formie webinarium będą o wiele bardziej przystępne dla ich odbiorców.

 

Projekt Webinaria – nowa normalność” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności (Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych