• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Wzmocnienie potencjału strażniczego

Projekt „Wzmocnienie potencjału strażniczego Instytutu na rzecz Państwa Prawa”  finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności (Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Projekt realizowany w okresie 1.07.2019 r. do 31.12.2020 r.

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

 1. Opracowywanie opinii prawnych, pism przyjaciela sądu (amicus curiae) jak też opinii w postępowaniach administracyjnych.
 2. Podróże krajowe oraz zagraniczne w celu realizacji działań strażniczych i podnoszenia kompetencji w zakresie monitoringu przestrzegania prawa.
 3. Opracowanie „Raportu z monitoringów powrotów przymusowych obywateli państwa trzecich do krajów pochodzenia”.
 4. Aktualizowanie zasobów książkowych Biblioteki Migracyjnej.
 5. Szkolenia dla pracowników i wolontariuszy w zakresie skutecznej komunikacji oraz fundraisingu.
 6. Opracowanie strategii działalności Fundacji w perspektywie średnio i długoterminowej.
 7. Kampania multimedialna promująca działalność statutową Fundacji

 

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych