• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Wzmocnienie potencjału strażniczego

Projekt „Wzmocnienie potencjału strażniczego Instytutu na rzecz Państwa Prawa”  finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności (Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Projekt realizowany w okresie 1.07.2019 r. do 31.12.2020 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 1. Opracowywanie opinii prawnych, pism przyjaciela sądu (amicus curiae) jak też opinii w postępowaniach administracyjnych.
 2. Podróże krajowe oraz zagraniczne w celu realizacji działań strażniczych i podnoszenia kompetencji w zakresie monitoringu przestrzegania prawa.
 3. Aktualizowanie zasobów książkowych Biblioteki Migracyjnej.
 4. Szkolenia dla pracowników i wolontariuszy w zakresie skutecznej komunikacji oraz fundraisingu.
 5. Opracowanie strategii działalności Fundacji w perspektywie średnio i długoterminowej.
 6. Kampania multimedialna promująca działalność statutową Fundacji

 

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie