• pl
Dobrowolny powrót. Regulacje prawne w zakresie polityki powrotowej

Publikacja powstała w celu promocji idei dobrowolnego powrotu obywateli państw trzecich do krajów pochodzenia oraz przekazania podstawowych informacji prawnych na ten temat. Opracowanie przybliża regulacje prawne w zakresie dobrowolnych powrotów, zarówno na poziomie europejskim (dyrektywa 2008/115), jak i krajowym. Zawiera omówienie przepisów nowej ustawy o cudzoziemcach dotyczących powrotów dobrowolnych jak i przymusowych, a także ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP w zakresie, w jakim dotyczą organizacji powrotów dobrowolnych realizowanych przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców. Szczególna uwaga została poświęcona możliwościom realizacji tzw. wspomaganych dobrowolnych powrotów przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji. Publikację zamykają rekomendacje i wnioski płynące ze współpracy Instytutu na rzecz Państwa Prawa z instytucjami współrealizującymi powroty na gruncie prawa polskiego.

Dobrowolny powrót. Regulacje prawne w zakresie polityki powrotowej
Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych