• pl
 • en
Lubelski Podręcznik Migracyjny

Autorzy: Anna Kosińska, Paweł Wojtasik, Tomasz Sieniow (red.)

Niniejsza publikacja jest próbą zebrania informacji na temat instytucji działających na rzecz cudzoziemców i udostępnienia ich zainteresowanym w sposób przejrzysty i czytelny. W podręczniku znajdą Państwo dane kontaktowe i zakres podejmowanych działań centralnych organów państwa i urzędów administracji państwowej, jednostek samorządowych i szkół wyższych, organizacji międzynarodowych i pozarządowych. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w podręczniku będą stanowiły pomoc dla cudzoziemców, którzy, dokonując życiowych wyborów, zatrzymują się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na dłużej, jak i tych dla których pobyt w Polsce jest tylko krótkim etapem w ich migracjach.

Niniejszy podręcznik został opublikowany w ramach projektu „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa. Celem projektu jest stworzenie instytucjonalnego wsparcia dla osób i instytucji zajmujących się sprawami cudzoziemców w naszym regionie. Członkowie sieci spotykają się na regularnych spotkaniach roboczych i szkoleniach, dzięki którym lepiej mogą rozwiązywać problemy rodzące się wraz ze zwiększaniem się zjawiska migracji. Ponadto w ramach projektu stworzona została Biblioteka Migracyjna z zasobami wykorzystywanymi przez instytucje pracujące z migrantami oraz redagowany jest newsletter sieci i serwis internetowy – www.migrant.lublin.pl. Wierzymy, że podejmowane przez nas działania zaowocują nową jakością integracji w naszym regionie.

Broszura została przygotowana w czterech językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim.

Lubelski Podręcznik Migracyjny
Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie