• pl
 • en
Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce

Niniejsza publikacja, przygotowana w wersji polsko-angielskiej oraz polsko-rosyjskiej, powstała w ramach projektu „Integracja Cudzoziemców na Lubelszczyźnie III” współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa. Skierowana jest w szczególności do cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, do osób na co dzień stosujących prawo cudzoziemskie oraz do podmiotów działających w obszarze wsparcia migrantów. W opracowaniu kompleksowo omówiono status prawny obywateli państw trzecich w Polsce – poczynając od kwestii związanych z ich wjazdem i pobytem na podstawie krajowych wiz długoterminowych, poprzez zezwolenia na pobyt czasowy i stały oraz zagadnienia związane z pobytem rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, aż po instytucje zgody na pobyt ze względów humanitarnych i pobyt tolerowany. W analizie tematu szeroko wykorzystano orzecznictwo sądowe oraz dorobek doktryny.

Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce
Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie