• pl
 • en
Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce

Niniejsza publikacja, przygotowana w wersji polsko-angielskiej oraz polsko-rosyjskiej, powstała w ramach projektu „Integracja Cudzoziemców na Lubelszczyźnie III” współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa. Skierowana jest w szczególności do cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, do osób na co dzień stosujących prawo cudzoziemskie oraz do podmiotów działających w obszarze wsparcia migrantów. W opracowaniu kompleksowo omówiono status prawny obywateli państw trzecich w Polsce – poczynając od kwestii związanych z ich wjazdem i pobytem na podstawie krajowych wiz długoterminowych, poprzez zezwolenia na pobyt czasowy i stały oraz zagadnienia związane z pobytem rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, aż po instytucje zgody na pobyt ze względów humanitarnych i pobyt tolerowany. W analizie tematu szeroko wykorzystano orzecznictwo sądowe oraz dorobek doktryny.

Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce
Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych