• pl
 • en
Prawa i obowiązki cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub pobyt tolerowany

Autorzy: Roman Głogowski, Teresa Jura, Joanna Oleszkowicz

Niniejszy informator o prawach i obowiązkach osób, które uzyskały w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub pobyt tolerowany stanowi próbę pomocy cudzoziemcom i urzędnikom admini­stracji państwowej i samorządowej w zrozumieniu systemu prawnego obowiązującego w Polsce po wprowadzeniu przepisów wynikających z konieczności implementacji prawa europejskiego. Chodzi tu zwłaszcza o rozwiązania w zakresie nowej instytucji jaką jest ochrona uzupełniająca.

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa od 2004 roku prowadzi program poradnictwa prawnego dla uchodźców, wspierając proces integracji uchodźców w Polsce, najpierw dzięki pomocy UNHCR, a od 2006 roku w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Uchodźczego. W naszej pracy bardzo często spotykamy się z problemami dotyczącymi wybranych w informatorze za­gadnień. Ich wybór nie jest więc przypadkowy. Ufamy, że dzięki prostemu przedstawieniu kwestii dotyczących uzyskiwaniu w Polsce karty pobytu, starania się o pomoc integracyjną, pomoc socjalną, świadczenia rodzinne, korzystania z opieki zdrowotnej i warunków podejmowania w zatrudnienia, proces integracji cudzoziemców w Polsce stanie się choć odrobinę łatwiejszy. Aby z informatora mogli korzystać zarówno cudzoziemcy, jak i osoby im pomagające postanowiliśmy przygotować go w dwu wersjach językowych (polskiej i rosyjskiej). Mamy nadzieję, że będzie on Państwu pomocny, a w przyszłości będziemy mogli go doskonalić i aktualizować.

Wydanie informatora było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Wojewody Lubelskiego. Uzupełniło w ten sposób pomoc prawną dla uchodźców prowadzoną stale przez naszą Fundację dzięki finan­sowaniu otrzymywanemu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Uchodźczego.

Prawa i obowiązki cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub pobyt tolerowany
Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych