• pl
  • en
Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce – nowe wydanie

Monika Gwiazda, Dagmara Jachacz, Joanna Oleszkowicz, Magdalena Maciąg, Tomasz Sieniow (red.)

Przebywanie na terytorium obcego państwa wiąże się z licznymi obowiązkami, poczynając od spełnienia wymogów przy legalnym przekroczeniu granicy, poprzez uzyskanie zgody na pobyt, zameldowanie aż po terminowe przedłużanie wizy. Polskie prawo gwarantuje jednocześnie cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, często równe obywatelom polskim. Znajomość praw i obowiązków może znacznie ułatwić pobyt cudzoziemca w Polsce, a zarazem jest warunkiem jego dobrej integracji z polskim społeczeństwem.

Integracja cudzoziemców na Lubelszczyźnie jest tytułem projektu realizowanego w latach 2009-2010 przez Instytut na rzecz Państwa Prawa. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa. Działania Instytutu na rzecz Państwa Prawa obejmujące pomoc prawną i integracyjną skierowaną do legalnie przebywających w naszym kraju cudzoziemców są szerzej zaprezentowane na stronie www.migrant.lublin.pl. Mamy nadzieję, że dzięki opracowanemu przez prawników FIPP informatorowi integracja ta będzie szybsza i łatwiejsza a cudzoziemcy wybierający Polskę za swoją drugą ojczyznę skorzystają z zamieszczonych w nim wskazówek z pożytkiem dla siebie i swoich rodzin. Wierzymy, że podejmowane przez nas działania zaowocują nową jakością integracji cudzoziemców w naszym regionie.

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce – nowe wydanie
Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

  • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
  • CFALS
  • Beck
  • EEA Grants
  • EFS
  • RTVeuroAGD
  • FLOP
  • HFPC
  • Kapitał Ludzki
  • Kurier Lubelski
  • Lubelski klub biznesu
  • PFDiM
  • Radio Lublin
  • Lbn miasto inspiracji
  • LUW
  • MSW
  • CPP Halina Nieć
  • NPI
  • Obywatel i Prawo
  • PBA
  • Politechnika Lubelska
  • SATC
  • SIP
  • UM Lublin
  • UMCS
  • UNDP
  • UNHCR
  • USAID
  • Paulina Walczuk Kancelaria
  • Wydział Prawa i Adm UW
  • ADF
  • CBEPPM
  • migra-team
  • Europens blog
  • MOPR Lublin
  • Study in Lublin
  • UDSC
  • WSSMiKS Chełm
  • Ordo Iuris
  • CEE
  • Miasto Lublin
  • Jagiellonian Law Society
  • UE
  • FIO
  • Fundacja im. Stefana Batorego
  • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
  • KUL
  • Instytut Spraw Publicznych
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie