• pl
 • en
Raport „Poland and the European Court of Human Rights: Selected Issues and Recommendations”

W imieniu Instytutu na rzecz Państwa Prawa oraz Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL pragniemy zaprezentować Państwu raport „Poland and the European Court of Human Rights: Selected Issues and Recommendations” przygotowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. S. Batorego.

Instytut na rzecz Państwa Prawa przeprowadził analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski wypracowując pewne rekomendacje. Osobami odpowiedzialnymi za projekt są Prof. Delaine Swenson, Dr Kinga Stasiak i Dr Anna Szarek.

Projekt badawczy rozpoczął się w drugim kwartale 2010 r. Owoce pracy ekspertów w postaci raportu zostały zaprezentowane 10 czerwca 2011 r. w czasie spotkania poświęconego orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Spotkanie zorganizowała Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa we współpracy ze Katedrą Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL.

Podjęcie działalności analitycznej w tym obszarze było możliwe dzięki dotacji instytucjonalnej, którą nasza Fundacja otrzymała w 2009 r. od Fundacji im. Stefana Batorego.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami prac ekspertów.

Raport „Poland and the European Court of Human Rights: Selected Issues and Recommendations”
Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie