• pl
 • en
Rights and obligations of foreigners living in the Republic of Poland

Autorzy: Wisdom Ejebugha (red.), Monika Gwiazda, Dagmara Jachacz, Joanna Oleszkowicz, Grzegorz Pawłowski, Tomasz Sieniow (red.)
Niniejsza publikacja skierowana jest do szczególnej grupy migrantów, obywateli Nigerii, którzy z różnych przyczyn trafili do Polski i z nią związali swoje plany osobiste. Ze względu na to, że jest ich w Polsce coraz więcej, ich problemy dostrzegają nie tylko polskie organizacje pozarządowe i władze państwowe, ale również organizacje międzynarodowe. Istotny fakt dostrzeżenia problemów migracji między Nigerią a Polską przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Unię Europejską, które wspólnie postanowiły wesprzeć projekt „Migrant Rights: Nigerian-Polish Initiative”. Ufamy, że dzięki zauważeniu problemu migracji między naszymi państwami przez wspólnotę międzynarodową uda nam się poprawić rzeczywisty poziom ochrony prawnej zapewnianej obywatelom Nigerii w Polsce.
Broszura zawiera wiele przydatnych cudzoziemcom informacji dotyczących legalizacji pobytu w Polsce, dostępu do rynku pracy, edukacji i świadczeń socjalnych, oraz ich praw i obowiązków w przypadku decyzji wydaleniowej z teryturium RP.
Projekt „Migrant Rights: Nigerian-Polish Initiative” jest finansowany w ramach the European Commission-United Nations Joint Migration and Development Initiative i implementowany przez United Nations Development Programme.
Rights and obligations of foreigners living in the Republic of Poland
Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych