• pl
 • en
Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym – informator

Autorzy: Tomasz Sieniow, Wojciech Włodarczyk

Niniejszy informator jest kompilacją podstawowych regulacji z zakresu prawa własności intelektualnej. Autorzy w zwięzły i przystępny sposób wyjaśniają koncepcje prawa własności intelektualnej, praw autorskich i dóbr niematerialnych oraz ich funkcje w obowiązującym systemie prawa. Informator szczegółowo porusza kwestie prawa autorskiego w Internecie, opisując regulacje dotyczące m. in. ściągania i wysyłania plików w sieci, kopiowania plików mp3, piractwa komputerowego czy odpowiedzialności dostawców usług internetowych za działania użytkowników. Poruszona została również tematyka znaków towarowych w kontekście sieci Internet.

Publikacja została wydana w ramach projektu „Młodzieżowa kampania edukacyjna na rzecz ochrony praw własności intelektualnej w Internecie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu grantowego „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu” (Środki Przejściowe 2004).

Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym – informator
Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie