• pl
 • en
Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym – informator

Autorzy: Tomasz Sieniow, Wojciech Włodarczyk

Niniejszy informator jest kompilacją podstawowych regulacji z zakresu prawa własności intelektualnej. Autorzy w zwięzły i przystępny sposób wyjaśniają koncepcje prawa własności intelektualnej, praw autorskich i dóbr niematerialnych oraz ich funkcje w obowiązującym systemie prawa. Informator szczegółowo porusza kwestie prawa autorskiego w Internecie, opisując regulacje dotyczące m. in. ściągania i wysyłania plików w sieci, kopiowania plików mp3, piractwa komputerowego czy odpowiedzialności dostawców usług internetowych za działania użytkowników. Poruszona została również tematyka znaków towarowych w kontekście sieci Internet.

Publikacja została wydana w ramach projektu „Młodzieżowa kampania edukacyjna na rzecz ochrony praw własności intelektualnej w Internecie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu grantowego „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu” (Środki Przejściowe 2004).

Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym – informator
Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych