• pl
 • en
Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym

Autorzy: Tomasz Sieniow, Wojciech Włodarczyk

Świadomość wagi ochrony dóbr niematerialnych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw ma pierwszorzędne znaczenie. Nie mniej ważne jest dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystywaniem w działalności komercyjnej owoców cudzej twórczości dostępnej w Internecie. Stąd mamy nadzieję, że oddawana do rąk Czytelnika publikacja przyczyni się do kształtowania się wśród przedsiębiorców kultury innowacyjności, uczynienia z praw własności intelektualnej ważnego składnika majątku przedsiębiorstwa oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej.

Przy opracowywaniu niniejszej publikacji Autorzy wykorzystali Informator swego autorstwa pt. „Własność Intelektualna w społeczeństwie informacyjnym” wydany w 2007 roku przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa i Urząd Patentowy RP. Prezentowane zagadnienia zostały za zgodą Fundacji zaktualizowane i poszerzone. Mamy nadzieję, że oddawany do rąk Czytelnika efekt pomoże w sprawnym poruszaniu się po informacyjnej autostradzie.

Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym
Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych