• pl

Aktualności

Raport z monitoringu powrotów przymusowych.

Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem z monitoringów powrotów przymusowych obywateli państw trzecich do krajów pochodzenia.” Raport ten jest analizą funkcjonowania systemu operacji powrotowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem udziału organizacji pozarządowych w tym systemie. Raport powstał w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału strażniczego Instytutu na rzecz Państwa Prawa”  finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności (Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych