• pl

Aktualności

Seminarium naukowe ekspertów ds. migracji „Wyzwania dla badań w obszarze współczesnych migracji międzynarodowych” oraz kolejne spotkanie Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów

Seminarium było kolejnym spotkaniem badawczym. Przed laty, tradycji tych spotkań towarzyszyło powołanie nieformalnej grupy MIGRA-TEAM i Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną (CBEPiPM), jak również stworzenie serii wydawniczej „Prawo i polityka migracyjna). Mieliśmy możliwość wysłuchania wielu ciekawych wystąpień osób, które na co dzień zajmują się badaniem migracji, gdyż spotkanie miało formę okrągłego stołu. Z uwagi na to, iż w dniu 18 grudnia Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło obchody Międzynarodowego Dnia Migrantów, był to idealny czas na to spotkanie.
Podczas seminarium odbyło się także kolejne spotkanie Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów, jako jedno z wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”, współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie